اطلاعیه قانونی

Pharmananda - Chemicals Wholesaler
Pharmananda اطلاعیه قانونی

ما داروخانه آنلاین نیستیم و همه محموله های ما پس از تأیید از موسسه TITCK وزارت بهداشت ترکیه و ترخیص از گمرک ترکیه صادر می شود.

ما مواد مخدر و مواد کنترل شده تأمین نمی کنیم.

فارماناندا فقط اطلاعات را ارائه می دهد و ما هیچ دارویی را توصیه نمی کنیم و یا به شما هیچ توصیه پزشکی نمی دهیم. محتوای این سایت نباید جایگزین توصیه های پزشکی حرفه ای ، تشخیص یا هرگونه درمانی شود.

تمام علائم تجاری ، مارک های دارویی با مارک تجاری و علائم خدمات موجود در این وب سایت متعلق به صاحب مربوطه می باشند.