لیست دارو

Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler
فیلتر کردن
کلاس درمانی
شرکت تولید کننده
Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler
لیست دارو

از طریق ۱۴۰۰۰ دارو با نام تجاری ، داروهای عمومی و مکمل ها را جستجو کنید:

تعداد محصولات یافت شده: 6967
ABILIFY 5 MG 28 TB

بارکد: 8680683010132

منشاء: Turkey

واحد: 5 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.

ABILIFY MAINTENA 400 MG 1 FLK

بارکد: 8680683780028

منشاء: Turkey

واحد: 1 Mg

مقدار بسته بندی: 1

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.

ABIZOL 10 MG 28 TB

بارکد: 8699540016668

منشاء: Turkey

واحد: 10 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL 15 MG 28 TB

بارکد: 8699540016712

منشاء: Turkey

واحد: 15 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL 20 MG 28 TB

بارکد: 8699540016767

منشاء: Turkey

واحد: 20 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL 30 MG 28 TB

بارکد: 8699540016811

منشاء: Turkey

واحد: 30 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL 5 MG 28 TB

بارکد: 8699540016613

منشاء: Turkey

واحد: 5 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL EASYTAB 10 MG 28 TB

بارکد: 8699540070097

منشاء: Turkey

واحد: 10 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL EASYTAB 15 MG 28 TB

بارکد: 8699540070110

منشاء: Turkey

واحد: 15 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABIZOL EASYTAB 5 MG 28 TB

بارکد: 8699540070080

منشاء: Turkey

واحد: 5 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş