لیست دارو

Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler
فیلتر کردن
کلاس درمانی
شرکت تولید کننده
Pharmananda - Pharmaceutical Wholesaler
لیست دارو

از طریق ۱۴۰۰۰ دارو با نام تجاری ، داروهای عمومی و مکمل ها را جستجو کنید:

تعداد محصولات یافت شده: 6967
A-FERIN 30 KAP

بارکد: 8699570150011

منشاء: Turkey

واحد: 300+2+10 Mg

مقدار بسته بندی: 30

ماده فعال: Other Cold Preparations

کلاس درمانی: Cough And Cold Preparations

شرکت / سازنده: Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş

A-FERIN FORT 30 TB

بارکد: 8699570090058

منشاء: Turkey

واحد: 650+4 Mg

مقدار بسته بندی: 30

ماده فعال: Other Cold Preparations

کلاس درمانی: Cough And Cold Preparations

شرکت / سازنده: Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş

A-FERIN PED SURUP 100 ML

بارکد: 8699570570062

منشاء: Turkey

واحد:

مقدار بسته بندی: 100

ماده فعال: Other Cold Preparations

کلاس درمانی: Cough And Cold Preparations

شرکت / سازنده: Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş

A-FERIN PLUS PED 100 ML SRP

بارکد: 8699570570147

منشاء: Turkey

واحد: 160+1+15 Mg

مقدار بسته بندی: 100

ماده فعال: Other Cold Preparations

کلاس درمانی: Cough And Cold Preparations

شرکت / سازنده: Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş

A-FERIN SINUS 20 TB

بارکد: 8699570090119

منشاء: Turkey

واحد: 500+30+1,25 Mg

مقدار بسته بندی: 20

ماده فعال: Other Cold Preparations

کلاس درمانی: Cough And Cold Preparations

شرکت / سازنده: Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş

ABAVIR 245MG 30 TB

بارکد: 8699580090598

منشاء: Turkey

واحد: 245 Mg

مقدار بسته بندی: 30

ماده فعال: Tenofovir Disoproxil

کلاس درمانی: Antivirals For Systemic Use

شرکت / سازنده: Drogsan İlaçlari San. Ve Tic. A.Ş

ABILIFY 1 MG/ML 150 ML SOL

بارکد: 8680683590023

منشاء: Turkey

واحد: 1 Mg/Ml

مقدار بسته بندی: 150

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.

ABILIFY 10 MG 28 TB

بارکد: 8680683010149

منشاء: Turkey

واحد: 10 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.

ABILIFY 15 MG 28 TB

بارکد: 8680683010156

منشاء: Turkey

واحد: 15 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.

ABILIFY 30 MG 28 TB

بارکد: 8680683010163

منشاء: Turkey

واحد: 30 Mg

مقدار بسته بندی: 28

ماده فعال: Aripiprazole

کلاس درمانی: Nervous System Drugs

شرکت / سازنده: Abdi İbrahim İlaç Paz.A.Ş.